Kết quả bóng đá World Cup 2022

Đang cập nhật kết quả bóng đá World Cup 2022

Hết giờ
Argentina
3 - 3
France
Hết giờ
Croatia
2 - 1
Morocco
Hết giờ
France
2 - 0
Morocco
Hết giờ
Argentina
3 - 0
Croatia
Hết giờ
England
1 - 2
France
Hết giờ
Morocco
1 - 0
Portugal
Hết giờ
Netherlands
2 - 2
Argentina
Hết giờ
Croatia
1 - 1
Brazil
Hết giờ
Portugal
6 - 1
Switzerland
Hết giờ
Morocco
0 - 0
Spain
Hết giờ
Brazil
4 - 1
South Korea
Hết giờ
Japan
1 - 1
Croatia
Hết giờ
England
3 - 0
Senegal
Hết giờ
France
3 - 1
Poland
Hết giờ
Argentina
2 - 1
Australia
Hết giờ
Netherlands
3 - 1
USA
Hết giờ
Serbia
2 - 3
Switzerland
Hết giờ
Cameroon
1 - 0
Brazil
Hết giờ
Ghana
0 - 2
Uruguay
Hết giờ
South Korea
2 - 1
Portugal
Hết giờ
Costa Rica
2 - 4
Germany
Hết giờ
Japan
2 - 1
Spain
Hết giờ
Canada
1 - 2
Morocco
Hết giờ
Croatia
0 - 0
Belgium
Hết giờ
Poland
0 - 2
Argentina
Hết giờ
Saudi Arabia
1 - 2
Mexico
Hết giờ
Tunisia
1 - 0
France
Hết giờ
Australia
1 - 0
Denmark
Hết giờ
Iran
0 - 1
USA
Hết giờ
Wales
0 - 3
England
Chọn giải đấu
×
World Cup
Chọn quốc gia
×
World
Thông tin trận đấu:
×